Stajnia Treningowa SZINUK 
tel: 602-372-880, 696-660-397, e-mail: st.szinuk@gmail.com
Materiał filmowy i fotograficzny zamieszczony na stronie nie może być wykorzystywany i przetwarzany przez osoby trzecie.
© SZINUK 2016

powrót do strony "TRENINGI"

KURSY I SZKOLENIA

powrót do strony "TRENINGI"

DO GÓRY

DO GÓRY

DO GÓRY

DO GÓRY

DO GÓRY

DO GÓRY

BEZPIECZEŃSTWO NA KONIU

DŻYGITÓWKA

METODY NATURALNE

KONTROLA CIAŁA

RĘKA

DOSIAD

BEZPIECZEŃSTWO NA KONIU

Każdy jeździec zna z własnego doświadczenia sytuacje, w których nie czuł się bezpiecznie w siodle, stąd pomysł warsztatu, który zaznajamia uczestników z technikami zachowania bezpieczeństwa i odzyskania kontroli nad sytuację. Omówimy sposoby jak uspokoić i rozluźnić zdenerwowanego zwierzaka, jak uniemożliwić mu niebezpieczne dla jeźdźca zachowania i co zrobić, gdy jesteśmy w sytuacji niebezpiecznej, np. nie możemy konia zatrzymać. Kurs ten będzie też obejmował sytuację upadku z konia - jak przejść przez taką sytuację bezpiecznie zapobiegając możliwym urazom.

 

Szkolenie prowadzą Małgorzata Maciejewska oraz Bartosz Gadziomski, BLIZZARD.

DŻYGITÓWKA

Nauka dżygitówki obejmuje zarówno podstawy ewolucji, jak i zaawansowane akrobacje, wymagające odpowiedniego przygotowania fizycznego. Ćwiczenia odbywają się z użyciem fantomu oraz na koniach odpowiednio wyszkolonych i doświadczonych w pokazach kaskaderskich.

 

Trening może obejmować także przygotowanie powierzonych zwierząt do pracy w woltyżu kozackim (utrzymywanie tempa, trzymanie linii prostej ruchu, nieobawianie się wykonywanych przez jeźdźca ewolucji i związanych z nimi przeciążeń).

 

Szkolenie prowadzi Bartosz Gadziomski, BLIZZARD.

Takich powiązań jest wiele, i żadnego z tych ogniw nie sposób zignorować bez uszczerbku na całokształt rozwoju konia i wzajemnej relacji pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem i to - nie zapominajmy - na przestrzeni lat. Osoba wdrażająca konia do pracy wpływa tak naprawdę na całość jego przyszłej kariery, czy to w sporcie czy rekreacji, tak więc trening konia to zadanie bardzo odpowiedzialne. Nie można także przeoczyć kwestii zrozumienia indywidualności konia, z którym się pracuje, gdyż od tego będzie zależał dobór metod i tempo szkolenia.

Proponowany przeze mnie kurs obejmuje zarówno część teoretyczną, podczas której dyskutujemy z uczestnikami ich doświadczenia i problemy, jak i praktyczną. Podczas tej ostatniej każdy z uczestników pracuje z co najmniej dwoma końmi realizując różne zadania szkoleniowe. Oczywiście zapraszam także osoby z własnymi końmi. 

METODY NATURALNE

Obserwując przez lata różne problemy, z którymi borykają się posiadacze koni oraz - co tu kryć -z którymi borykają się konie w kontakcie z ludźmi, postanowiłam stworzyć kurs, który potraktowałby zagadnienia szkoleniowe całościowo - czyli modnie rzecz ujmując: holistycznie. Istnieje bowiem zjawisko korelacji pewnych zjawisk: np. istnieje ścisły związek pomiędzy psychiką człowieka i jego konia, a dosiad wpływa zarówno na ciało konia jak i jego psychikę. 

 

Uczymy się znaczenia półparady i jej prawidłowego wykonania, prawidłowych zmian chodu a także świadomego kształtowania ramy zwierzęcia podczas ruchu. Poznajemy pojęcie i znaczenie żucia z ręki oraz psychofizycznego uwarunkowania owocnego treningu konia, który cieszy zarówno jeźdźca jak i jego wierzchowca.

Naturalnie poza wstępem teoretycznym okraszonym projekcją przewidujemy wiele ćwiczeń praktycznych. Kurs ten stanowi kontynuację kursu DOSIAD i przewidziany jest przede wszystkim dla osób, które mają go już za sobą.

KONTROLA CIAŁA

Tytuł kursu obejmuje podwójne znaczenie pojęcia "kontrola ciała" - świadomość ciała jeźdźca i wyczucie ciała konia - a jego celem jest praca nad oboma tymi aspektami. Po wstępie teoretycznym omawiającym wpływ poszczególnych pomocy jeździeckich na ciało konia przenosimy się na ujeżdżalnię, gdzie zarówno w siodle jak i na oklep wykonujemy ćwiczenia, podczas których obserwujemy reakcje zwierząt na nasze pomoce. Dzięki temu uczestnicy mogą weryfikować poprawność swoich pomocy traktując konia jako swojego najlepszego nauczyciela. Uczymy się takich manewrów jak prawidłowe zatrzymanie, cofanie, zwroty na zadzie i na przodzie, side-pass czy ciąg. Kurs dedykowany jest osobom, które ukończyły kursy DOSIAD i RĘKA.

KONTAKT

Ręka jeźdźca pełni niezwykle odpowiedzialne zadanie - to ona zapewnia komunikację z niezwykle delikatną częścią ciała konia - jego pyskiem. Kurs ten ma na celu uświadomienie jeźdźcom na czym polega prawdziwy i świadomy KONTAKT. Jego ważnym elementem jest rola wędzidła:

  • fizjologiczny aspekt jego prawidłowego działania
  • kształtowanie sylwetki konia na różnych etapach treningu
  • wpływ na stan emocjonalny zwierzęcia oraz mechanizmy fizyczne i psychologiczne stojące za reakcjami konia.

 

Kurs składa się z dwóch etapów:

DOSIAD BIERNY - na tym etapie uczymy się tak siedzieć na koniu, by pozostawać w pełnej równowadze z nim, nie przeszkadzać mu w ruchu - być "przezroczystym", czyli przyjemnym do niesienia. Szukamy tutaj też "złotego punktu" - miejsca, gdzie lokując dosiad pomagamy koniowi zachować prawidłową sylwetkę.

DOSIAD AKTYWNY - ten etap z kolei uczy, jak stosować pomoce jeździeckie w sposób czytelny dla konia. Podkreślam w nim pełną korelację - zjawisko lustrzanego odbicia - pomiędzy ciałem konia a ciałem jeźdźca. Uczymy się prawidłowego następstwa fazy czynnej i fazy biernej, będącej samą w sobie nagrodą dla konia za prawidłową reakcję na pomoce. Wspólnie obserwujemy też i wcielamy w życie podstawową zasadę jeździectwa: jechania konia "od tyłu do przodu"

 

Każda część rozpoczyna się wstępem teoretycznym prezentacją, a potem przystępujemy do ćwiczeń praktycznych. Podczas warsztatów praktycznych każdy uczestnik odbywa trening indywidualny.

DOSIAD

Celem kursu jest nie tylko kształtowanie sylwetki jeźdźca na koniu, ale przede wszystkim ukazuje on dosiad jako sposób komunikowania się z koniem, gdzie informacja płynie w obu kierunkach. Takie podejście pozwala na świadome kształtowanie relacji ze zwierzęciem i nieopresyjne stosowanie pomocy jeździeckich adekwatnych do danego momentu treningu i predyspozycji konia. To z kolei prowadzi do prawdziwej harmonii zarówno fizycznej, jak i mentalnej i emocjonalnej, która jest podstawą treningu empatycznego. Ważne jest, by przekazać uczestnikom logikę, języka pomocy jeździeckich, aby mogli zrozumieć co z czego wynika.

Powrót do strony głównej