Stajnia Treningowa SZINUK 
tel: 602-372-880, 696-660-397, e-mail: st.szinuk@gmail.com
Materiał filmowy i fotograficzny zamieszczony na stronie nie może być wykorzystywany i przetwarzany przez osoby trzecie.
© SZINUK 2016

REGULAMIN MKTK MALOWANY

Zadania na 2019 r. 

 

1. Wyznaczenie stałych miejsc popasu na terenie leśnictwa Srebrna i Tustań we współpracy z Nadleśnictwem Płońsk

2. Wycieczki konne jednodniowe obejmujące szkolenia dla członków klubu – raz lub dwa razy w miesiącu.

3. Organizacja zawodów (*) TREC PTTK oraz Konkursu sprawności z elementami TREC – maj.

4. Rajd gwiaździsty ,, Perełki gminy Naruszewo” – czerwiec.

5. Noc Kupały 23-24 czerwca lub 22-23 czerwca – pokaz "Konie i ogień".

6. Kursy przygotowujące do zdobycia odznak turystyki kwalifikowanej i egzamin na odznaki – lipiec, sierpień.

7. Nocny rajd gwiaździsty "Perseidy" połączony z obserwacją nieba – sierpień.

8. Obchody dnia patrona jeździectwa "Hubertus” – październik.

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczyna działalność Mazowiecki Klub Turystyki Konnej "Malowany" przy Oddziale PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim. Zamysłem utworzenia klubu była chęć zgromadzenia pasjonatów jeździectwa i upowszechnianie turystyki konnej na terenie Ziemi Płońskiej.
 

Siedzibą Klubu jest Stajnia Szinuk jednak naszym założeniem jest zrzeszenie w ramach klubu stajni i ośrodków jeździeckich, których cele są zbieżne z naszymi. Mamy nadzieję, że taka współpraca zaowocuje rozwojem turystyki konnej na Mazowszu w postaci sieci szlaków turystycznych i baz noclegowych.


Nasi członkowie mogą liczyć na doskonałą zabawę i poznawanie z końskiego grzbietu walorów przyrodniczych i historycznych naszych okolic. Dla klubowiczów przewidujemy jedną darmową wycieczkę w sezonie. Prosimy o zapoznanie się z programem na 2019 r. i rezerwację terminów!

 

Dnia 13go kwietnia wybraliśmy Zarząd Klubu w składzie:

Prezes: Barbara Budkowska

Vice-Prezes: Małgorzata Maciejewska

Sekretarz/Skarbnik: Marta Kozarzewska

Członek Zarządu: Przemysław Bekasiewicz

Członek Zarządu: Katarzyna Niemirska-Zientarska

 
 

Dnia 15. listopada 2017 r. Stajnia SZINUK otrzymała afiliację PTTK oraz status ośrodka stażowego PTTKZapraszają:

 

Małgorzata Maciejewska, Instruktor Wyładowca Turystyki Konnej PTTK

Barbara Budkowska, Przewodnik Turystyki Konnej PTTK

Powrót do strony głównej